Όροι Συμμετοχής σε οργανωμένα ταξίδια

 

Σας ενημερώνουμε ότι οι τηλεφωνικές κρατήσεις ισχύουν για 3 εργάσιμες ημέρες, χρονικό περιθώριο κατά το οποίο πρέπει να πληρωθεί στο γραφείο το εισιτήριο της εκάστοτε παράστασης ως προκαταβολή. Σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμής εντός 3 ημερών, η κράτηση αυτομάτως ακυρώνεται.